Traditionsgruppen pjäs & motor

Traditionsgruppen pjäs & motors styrelse 

 

Befattning  Namn   E-postadress
Ordförande Patrik Sundberg [email protected]

Traditionsgruppens verksamhet

Traditionsgruppen pjäs och motor är en utav underavdelningarna till Kamratföreningen Bodenartilleristen. 

Traditionsgrupp Pjäs och Motor har till uppgift att anskaffa tekniska beskrivningar och i mån av tillgång även fordon, pjäser och övrig artillerimateriel som varit i bruk vid Artilleriet. Avsikten är att återställa förvärvade fordon i körbart skick och förvärvade pjäser i transportabelt skick.

Idag disponerar traditionsgruppen fyra uppvisningsenheter samt ett antal motorfordon. Stommen i uppvisningsenheterna är: 
Brigadartillerisystemet 10,5 cm, en hjultraktor BM 600 med drivkärra kopplat till det en 10,5 cm haubits m/40.

Fördelningartillerisystemet 15,5 F, En lastterrängbil 934 med till hörande 15,5 cm haubits F.

Fördelningsartillerisystemet 15,5 cm Bandkanon som består av en Bandkanon, Batterplatspbv och en lastterrängtruck 611.

Brigadartillerisystemet 15,5 cm Haub 77A som består av Terrängbil 40 med tillhörande 15,5 cm haub 77A och en batteriplatsterrängbil 1317.

Utöver detta förfogar traditionsgruppen över att antal fordon som har varit med i en eller flera av ovanstående enheter.
Exempelvis Lastterrängbilen m/42 Klöckner
MC m/42 Albin Monark

 

Välkommen

Välkommen till www.bodenartilleristen.se.

Facebook

 

Material för publicering på sidan skickas till Mats Johansson: [email protected]