Senast uppdaterad 2015-05-22

 

Ärtlunch 4/6 kl 11.30, Artmässen.

Den sista innan sommaruppehållet nästa blir 6/8. 

Anmälan senast 2/6 till Gunni Lundberg 070-510 39 76 alt gunni.lundberg@mil.se

Välkomna!

 

Vårfets i Bodens garnison

affisch-varfest-2015.pdf 

Kamratföreningens Vårmiddag på Artillerimässen

Stort tack för en trevlig kväll!Ett särskilt stort tack till Anders, Marianne och Kim som gjorde det möjligt.Bilder hittar du här.  

Artillerister unga och gamla!!

Nu har filmen om Artilleriet premiär, är du nyfiken på vad vi gör så hämta popcorn, sätt dig bekvämt och klicka igång.
Filmen hittar du här https://youtu.be/_Ek1S8zhM0c!

 

Årsmötet med sedvanlig "krigarmiddag"

Anders Holmström och Sören Lövqvist passade på att leverera krigshistoria, snapsvisa från Kalbergtiden, någon gång på 1900-talet.
Stort tack till Mässtyrelsen med Marianne Olsson i spetsen som fixade den trevliga tillställningen.  

Liten nostalgitripp!

 

Kamratföreningens Vårmiddag

Torsdag 7/5 kl. 19.00 Artmässen.Mer detaljer längre fram.

 

  

 Tidningen nummer 2 2014

 

Styrelsen Kamratföreningen Bodenartilleristen önskar ALLA en God Jul och ETT GOTT NYTT ÅR!!

Första Ärtlunchen 2015 är torsdag 5/2.

 

En ny fin tradition skapades 6 november.

En gemensam middag för Kamratföreningsmedlemmar, 56 st kunde delta vid det här tillfället.Vi ser redan framemot nästa års middag.Fler bilder hittar du här.Kamratföreningens nya snapsvisa provsjöngs och fastställdes under middagen. 

 

Följ denna länk – nostalgi, du kommer att minnas, kanske få veta något du inte känt till... Endast ca 13 minuter.

https://www.youtube.com/watch?v=_EKUwNUmex0

Nu är Kronstugan tilläggsisolerad!

Helgen v.38 åkte delar av förstärkt Kvikkjokksstyrelse upp till lägret för ännu en arbetshelg. På schemat stod isolering av Kronstugans vind - något som var välbehövligt. Nu ligger där en tjock bädd lösull som vi efter mödosamt arbete till slut fick på plats.
David i skyddskläder för arbete på vinden (även i Kvikkjokksstyrelsen är det tufft att vara yngst - men David är stark!). SAIK skräck!!!
Mycket isolering var det (150 säckar - men det blev lite över till kommande isoleringsåtgärder)!
Styrelseförstärkningen handleder! (hänger på stegen).

  

Nostalgi!!

Tack Thomas Dahlberghttp://web.archive.org/web/20000502084640/http://www.a8.mil.se/index.html

Subalternkåren har gjort en insats på skjutfältet!

Subalternkåren har idag uppfört och invigt yttrligare ett IKEA i Sverige, nämligen på Fingalåsen.Platsen erbjuder fri parkering.Vad saluförs?Givetvis Rolands hylla!  

Lillstugan i Kvikkjokk förberedd för flytt till ny ägare.

OBS!Johan Karlman ingår inte i flyttet.

Ett nytt nummer av tidningen:

Aktuella länkarverksamhetsplan 2014-2015

Du hittar den nya tidningen, uppdelad på två filer i PDF-format, under följande länkar:

Del 1

Del 2

Kamratföreningens  avtackning av Anders Callert.

Thomas Lindell lämnar över presenten, kniv och första förband till Anders Callert. 
Kamratföreningens "egen" Marianne Olsson blev uppmärksammad och fick utmärkelse av Artilleriregementet. Kamratföreningens alla medlemmar framför ett stort grattis, det är du väl värd och förtjänar Marianne, stor KRAM!Peder Lundberg blev också uppmärksammad och fick utmärkelse, stort grattis Pedde det är du väl värd och förtjänar!C À 9 Stefan Fredriksson delade ut priserna.  

 Arbetshelg i Kvikkjokk.

Bilder från Kamratföreningens deltagande 28/5 vid  högtidlighållande av veteranceremoni i Bodens garnison. 

 

 /img-0717.jpg

 /img-0707.jpg

 /img-0715.jpg

   

Staffan Eklund vid Ärtlunch.

Kamratföreningen hade förmånen att få lyssna till Staffan Eklund under ärtlunchen torsdag 5 maj. Staffan berättade först om sin tid på I 19 och den nytta han hade av det som Förbundskapten för skidskyttelandslaget.Staffan övergick då till att berätta om allt spännande som kommer att ske i Boden.Ett Eventbolag kommer att bildas under hösten. Dess uppgifter är bland annat att locka till olika evenemang i Boden. En förutsättning för det var att köpa ut ett antal fastigheter, bland annat Boden Arena, vilket medfört att kommunen tjänar nästan 30 Mkr.Till sommaren händer mycket i Boden, bland annat-       Trubadurevenemang-       Motormässa-       Maskinmässa-       Tivoli-       Boden Alive med öltält etc-       Hundevenemang-       MmBoden Alive kommer från 2015 att övergå i kommunens ägo igen. Tanken är då att föreningarna i Boden skall arbeta med detta och få bra ersättning som kompensation.

Bilder från ärtlunch 6/3.

BODENARTILLERISTEN, Kamratföreningen för alla Artillerister, har haft sitt 63-dje årsmöte. Mötet genomfördes på Mässen A 9 tillsammans med ett 50-tal medlemmar. Ordföranden konstaterade att trots OS-tävlingar så hade många kommit till årsmötet. Speciellt välkomnades föreningens medlem, tillika ÅRETS BODENSARE, Thomas Lindell. En Parentation över avlidna medlemmar genomfördes.På mötet redovisades verksamheten från föreningens alla verksamhetsområden. Kvikkjokkgården med sin fjällnära verksamhet. Pjäs och Motor med sitt arbete med gamla pjäser, fordon och museiföremål. Subalternkårens arbete med unga officerare, Mässverksamheten och Veteranernas sammankomster, samt Knektkåren, de anställda soldaternas föreningsverksamhet.Alla verksamheter tillsammans har stärkt föreningens verksamhet under året. Ett särkilt tack riktades till alla föreningsmedlemmar som genom idogt arbete och många arbetstimmar under O-ringen tillfört föreningen pengar.Därefter redovisades riktlinjer och verksamheter för innevarande verksamhetsår. Verksamheter som utvecklar föreningen.Vid årsmötet avtackade Thomas Lindell, med blommor och presenter, sekreteraren Göran Lindberg efter 20 år som sekreterare och Lars-Olov Larsson efter 12 år som ordförande.Till ny ordförande i BODENARTILLERISTEN valdes Thomas Lindell. Thomas har redan nu flera års arbete i BODENARTILLERISTEN, bl.a. som ordförande i Kvikkjokkgårdens styrelse.BODENARTILLERISTENS styrelse består av Ordf. Thomas Lindell (nyval), Vice Ordf. Kenneth Nygren (nyval), Sekr. Arnold Olovsson (nyval), Kassör Jan Eriksson, samt ledamöter.Efter mötet så bjöds mötesdeltagarna på en ”Krigarmiddag”. Sill och potatis, ärtsoppa med punsch och plättar med grädde och sylt.Lars-Olov Larsson

Avtackning av Göran Lindberg och Lars-Olov Larsson. 

Nya styrelsen i Kamratföreningen

Bilder från Årsmötet med "Krigarmiddag".

 Nu är tidningen här:   b-art-2-13-del1.pdf
b-art-2-13-del2.pdf