Subalternkåren

 

 

Subalternkårens styrelse

Befattning Namn E-postadress 
Subalternhövding Tom Gibson

[email protected]

Vice Subalternhövdning Johan Wink ­

 

Mönsterskrivare Fredrik Lundkvist 

 

Kungörare Ebba Öhr

 

­Intendent Linette Thorberg

 

Valvmäster (mässofficer) Pontus Björkblad ­ 

 

Tracteur (mässofficer) Erik Karlsson

 

 

Subalternkåren är en underavdelning till Kamratföreningen Bodenartilleristen,
bestående av yngre officerare (subalterner) vid Artilleriregementet. 
Subaltern är den som genomfört yrkesofficersprogrammet och tjänstgör 
vid Artilleriregementet och dess stödfunktioner inom Bodens Garnison, 
samt är under 35 år alternativt ej har uppnått majors grad.
Subalternkåren har som uppgift att bevaka de yngre officerarnas intressen, 
samt att vara ett stöd för de yngre. 
Kåren anordnar även festliga sammankomster för både yngre och äldre officerare.
Nu har kåren även ansvaret för källarpuben i Artillerimässen.

Subalternkåren har traditioner i form av: 

In- och utspark

Där tas yngre officerare upp i kåren samt de som uppnår 35 års ålder alternativt majors grad sparkas ut. I samband med detta genomför vi en kräftskiva i Rödbergsfortet.

 Kulissbygge

Varje år byggs en kuliss på skjutfältet söder om Boden, ansvariga är de senast upptagna subalternerna. Kulissen ska kunna användas som utgångspunkt för eldledning av indirekt eld alternativt för att kunna hitta specifika terrängpartier på skjutfältet.

S:a Barbara

Vid firandet av skyddshelgonet S:a Barbara löse kåren ställda uppgifter av S:a Barbaras höga råd.

 Lillejul

Julfest som subalternerna anordnar för de äldre officerarna (gråskäggen). Festen är även till för officerarnas respektive, samt en möjlighet för de yngre att häckla de äldre officerarnas misstag som ägt rum under det gångna året. (vilket det finns massor att välja och vraka på).

Hederssubbe Varje år i samband med Lillejul utses ett gråskägg till hederssubbe för ett år framåt. Han/hon får då ånjuta ytterligare ett år av ungdom i kårens regi. hederssubben får även disponera kårens medlemmar för någon form av arbetsinsats vid ett tillfälle.

 

Välkommen

Välkommen till www.bodenartilleristen.se.

Facebook

 

Material för publicering på sidan skickas till Mats Johansson: [email protected]