Subalternkåren

 

 

Subalternkårens styrelse

Befattning Namn E-postadress 
Subalternhövding Emil Sandberg

emil.sandberg@mil.se

 

Subalternkåren är en underavdelning till Kamratföreningen Bodenartilleristen,
bestående av yngre officerare (subalterner) vid Artilleriregementet. 
Subaltern är den som genomfört yrkesofficersprogrammet och tjänstgör 
vid Artilleriregementet och dess stödfunktioner inom Bodens Garnison, 
samt är under 35 år alternativt ej har uppnått majors grad.
Subalternkåren har som uppgift att bevaka de yngre officerarnas intressen, 
samt att vara ett stöd för de yngre. 
Kåren anordnar även festliga sammankomster för både yngre och äldre officerare.
Nu har kåren även ansvaret för källarpuben i Artillerimässen.

Subalternkåren har traditioner i form av: 

In- och utspark

Där tas yngre officerare upp i kåren samt de som uppnår 35 års ålder alternativt majors grad sparkas ut.

 Kulissbygge

Varje år byggs en kuliss på skjutfältet söder om Boden, ansvariga är de senast upptagna subalternerna. Kulissen ska kunna användas som utgångspunkt för eldledning av indirekt eld alternativt för att kunna hitta specifika terrängpartier på skjutfältet.

 
S:a Barbara Vid firandet av skyddshelgonet S:a Barbara löse kåren ställda uppgifter av S:a Barbaras höga råd.
 Lillejul Julfest som subalternerna anordnar för de äldre officerarna (gråskäggen). Festen är även till för officerarnas respektive, samt en möjlighet för de yngre att häckla de äldre officerarnas misstag som ägt rum under det gångna året. (vilket det finns massor att välja och vraka på).
 Kvikkjokkresa Fjällresa som subalternerna genomför med sina respektive till kamratföreningens anläggning i Kvikkjokk. Vid denna resa anordnas vinterutbildning för subalternerna och deras respektive.
Hederssubbe

Varje år i samband med Lillejul utses ett gråskägg till hederssubbe för ett år framåt. Han/hon får då ånjuta ytterligare ett år av ungdom i kårens regi. hederssubben får även disponera kårens medlemmar för någon form av arbetsinsats vid ett tillfälle.

 

 

 

 

 

 

Välkommen

Välkommen till www.bodenartilleristen.se.

Facebook

 

Material för publicering på sidan skickas till Mats Johansson: mats.johansson60@gmail.com

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)