Knektkåren

Knektkårens styrelse

 

Befattning

Namn

E-post

Ordförande/Stormästare

Max Gotthardsson

max.gotthardsson@mil.se

Vice Ordförande/Fältväbel

Alexandra Waleij

alexandra.waleij@mil.se

Kassör/Fogde

Anton Kaijser

anton.kaijser@mil.se

Sekreterare/Dunkare

Sara Wallberg

sara.wallberg@mil.se

Ledamot/Kommendant

Simona Hietala

simona@hietala.se

Ledamot/Profoss

Jonathan Hallberg

jonathan.hallberg@mil.se

 

Knektkåren arbetar för att stärka kamratskapet inom kåren och mellan kåren och övriga medlemmar inom Kamratföreningen Bodenartilleristen. Knektkåren skall också öka samarbetet med andra förband samt göra vårt kontaktnät ännu större.

Knektkåren genomför följande aktiviteter:

-          Soldatdop. Nya soldater döps och blir medlemmar i Knektkåren under Våren.  

-          Parabellum. En tävling i fysisk och psykisk prestation för soldater på A8, Maj.

-          S:a Barbara. Ett firande för vårt skyddshelgon S:a Barbara.

-          Mässkvällar genomförs kontinuerligt under året.

Välkommen

Välkommen till www.bodenartilleristen.se.

Facebook

 

Material för publicering på sidan skickas till Mats Johansson: mats.johansson60@gmail.com