Knektkårens styrelse

 

Befattning Namn E-postadress
Ordförande/Stormästare Erik Karlsson erik.c.karlsson@mil.se

 

Knektkåren arbetar för att stärka kamratskapet inom kåren och mellan kåren och övriga medlemmar inom Kamratföreningen Bodenartilleristen.

Knektkåren skall också öka samarbetet med andra förband och göra vårt kontaktnät ännu större.

Följande aktiviteter genomföra Knektkåren:

•Två soldatdop, Vår och höst.
•Valborgsfirande i Kvikkjokk
•Parabellum. Tävling i fysisk och psykisk prestation för soldater på A 9, Maj
•S:a Barbara,
•Julavslutning, mitten/slutet december