Knektkåren

Knektkårens styrelse

 

Befattning

Namn

E-post

Ordförande/Stormästare

Max Gotthardsson

[email protected]

Vice Ordförande/Fältväbel

Alexandra Waleij

[email protected]

Kassör/Fogde

Anton Kaijser

[email protected]

Sekreterare/Dunkare

Sara Wallberg

[email protected]

Ledamot/Kommendant

Simona Hietala

[email protected]

Ledamot/Profoss

Jonathan Hallberg

[email protected]

 

Knektkåren arbetar för att stärka kamratskapet inom kåren och mellan kåren och övriga medlemmar inom Kamratföreningen Bodenartilleristen. Knektkåren skall också öka samarbetet med andra förband samt göra vårt kontaktnät ännu större.

Knektkåren genomför följande aktiviteter:

-          Soldatdop. Nya soldater döps och blir medlemmar i Knektkåren under Våren.  

-          Parabellum. En tävling i fysisk och psykisk prestation för soldater på A8, Maj.

-          S:a Barbara. Ett firande för vårt skyddshelgon S:a Barbara.

-          Mässkvällar genomförs kontinuerligt under året.

Välkommen

Välkommen till www.bodenartilleristen.se.

Facebook

 

Material för publicering på sidan skickas till Mats Johansson: [email protected]