Mässdirektionens styrelse

 

Mässtyrelsen är ansvarig för driften av mässen. Mässtyrelsen samarbetar även med övriga underföreningar i Kamratföreningen Bodenartilleristen och med Artilleriregementet för anordnande av fester och aktiviteter på mässen. Mässen bokas via Ann Ström på mejladress ann.m.strom@mil.se. Vid bokning ska kontakt tas med ordförande eller kassör senast två veckor innan bokningsdatumet. Vid längre ledighetsperioder, främst sommar – och  julmånaderna, krävs längre framförhållning. Generella frågor kring mässen och mässverksamhet skickas till a9-artillerimassen@mil.se

 

Befattning Namn E-postadress
Ordförande

 

Thomas Wessén

tomas.wessen@mil.se

Kassör Thimothy Henriksen

timothy.henriksen@mil.se

Sekreterare Ulf Sedin

 

Ledamot

Anders Rönnqvist

 

Ledamot

Peder Lundberg

 

Ledamot

Marianne Olsson

 

Ledamot

Fredrik Walding

 

Ledamot

Jonas Fjellström

 

Representant Subalternkåren

Tom Gibson

 

Representant Knektkåren

Anton Wetterstrand

 

Representant Knektkåren

Marion Sundström