Mässdirektionen

 

Mässdirektionens styrelse

 

Mässtyrelsen är ansvarig för driften av mässen. Mässtyrelsen samarbetar även med övriga underföreningar i Kamratföreningen Bodenartilleristen och med Artilleriregementet för anordnande av fester och aktiviteter på mässen. Mässen bokas via Ann Ström på mejladress [email protected]. Vid bokning ska kontakt tas med ordförande eller kassör senast två veckor innan bokningsdatumet. Vid längre ledighetsperioder, främst sommar – och  julmånaderna, krävs längre framförhållning. Generella frågor kring mässen och mässverksamhet skickas till [email protected]

 

Befattning Namn E-postadress
Ordförande

 

Thomas Wessén

[email protected]

Kassör Thimothy Henriksen

[email protected]

Sekreterare Ulf Sedin

 

Ledamot

Anders Rönnqvist

 

Ledamot

Peder Lundberg

 

Ledamot

Marianne Olsson

 

Ledamot

Fredrik Walding

 

Ledamot

Jonas Fjellström

 

Representant Subalternkåren

Tom Gibson

 

Representant Knektkåren

Anton Wetterstrand

 

Representant Knektkåren

Marion Sundström

 

 

Välkommen

Välkommen till www.bodenartilleristen.se.

Facebook

 

Material för publicering på sidan skickas till Mats Johansson: [email protected]