Kamratföreningen Bodenartilleristen är en
försvarsmakts ansluten ideell förening.

Syftet med kamratföreningen är att skapa och bibehålla kontakten mellan alla medlemmar i Kamratföreningen Bodenartilleristen.

Berättigad till medlemskap i föreningen är ALL personal vid Artilleriregementet samt alla som tjänstgjort eller gjort rekrytutbildningen (värnplikten) vid det svenska artilleriet.

 
Medlemsavgiften är 150:-. 

Bankgiro nr  5239-7718

Swish nr 123 074 14 54

 

Kamratföreningen Bodenartilleristens styrelse
 

 

Befattning Namn E-postadress
Ordförande Thomas Lindell thomas.lindell@telia.com
Vice Ordf Mats Johansson mats.johansson@mil.se
Sekreterare Arnold Olofsson olofsson.arnold@gmail.com
Kassör Jan-Erik Matti janerik.matti@gmail.com