Kamratföreningen


Kamratföreningen Bodenartilleristen är en
försvarsmakts ansluten ideell förening.

Syftet med kamratföreningen är att skapa och bibehålla kontakten mellan alla medlemmar i Kamratföreningen Bodenartilleristen.

Berättigad till medlemskap i föreningen är ALL personal vid Artilleriregementet samt alla som tjänstgjort eller gjort rekrytutbildningen (värnplikten) vid det svenska artilleriet.

Från och med 2020 betalar samtliga medlemmar årlig medlemsavgift på 150 kr. Från 70 år så reduceras medlemsavgiften till 100 Kr och från 80 år är medlem avgiftsbefriad. 

Medlemsavgiften är 150:-. 

Bankgiro nr  5239-7718

Swish nr 123 074 14 54

 

Kamratföreningen Bodenartilleristens styrelse
 
Befattning Namn E-postadress
Ordförande Torbjörn Larsson privtorlar@gmail.com
Vice Ordf TommyKarlsson  tommy.karlsson@mil.se
Sekreterare Arnold Olofsson olofsson.arnold@gmail.com
Kassör Jan-Erik Matti janerik.matti@gmail.com

 

 

Välkommen

Välkommen till www.bodenartilleristen.se.

Facebook

 

Material för publicering på sidan skickas till Mats Johansson: mats.johansson60@gmail.com