Kamratföreningen Bodenartilleristen är en
försvarsmakts ansluten ideell förening.

Syftet med kamratföreningen är att skapa och bibehålla kontakten mellan alla medlemmar i Kamratföreningen Bodenartilleristen.

Berättigad till medlemskap i föreningen är ALL personal vid Artilleriregementet samt alla som tjänstgjort eller gjort rekrytutbildningen (värnplikten) vid det svenska artilleriet.

 
Medlemsavgifterna är 150:- för årsbetalande, från 70 år reduceras medlemsavgiften till 100:-/ år, från 80 år är medlem befriad från årsavgiften. Betala med eget postgiroblankett eller via internet om du har internetbank.

Plusgiro: 34 93 28 - 5

Pg-nr kommer att upphöra efter nyår.

Nytt bankgiro och Swish fungerar redan nu  

Bankgiro nr är 5239-7718

Swish nr är 123 074 14 54

 

Kamratföreningen Bodenartilleristens styrelse
 

 

Befattning Namn E-postadress
Ordförande Thomas Lindell thomas.lindell@telia.com
Vice Ordf Johan Karlman johan.karlman@hotmail.com
Sekreterare Arnold Olofsson arnold.olofsson@bdtv.se
Kassör Jan-Erik Matti janerik.matti@gmail.com