Avtackning

Avtackning av Göran Lindberg och Lars-Olov Larsson:

 

Det är inte som pågående Ordförande jag ställer mig upp utan som medlem. Jag vill företräda alla medlemmar i Kamratföreningen och tacka Göran och Lars-Olov för deras insatser i styrelsen.

 

Göran, du har varit sekreterare sedan 1994 och hade redan från 70-talet olika uppdrag i föreningen. Dessutom är du vida känd för dina insatser i samband med S:a Barbara. Du har genomfört dina insatser för Kamratföreningen med en mycket hög professionalism och glädje. Du har bidragit stort till att vi är den fina Kamratföreningen vi är idag. Varmt tack från kamraterna i föreningen.

 

Lars-Olov, du tog på dig ordförandeskapet 2003 med mycket kort varsel efter Bernt Selin. Före det hade du som Göran många olika uppdrag i föreningen. Genom ditt lugn och omtänksamhet har du lett föreningen på ett alldeles utmärkt sätt. Den vinnande uppdelningen på olika funktioner/sektioner står du bakom i allra högsta grad. Du har dessutom säkerställt goda förbindelser med andra kamratföreningar samt förbanden I 19 och A 9. Detta har isat sig vara mycket nödvändigt och ett framgångsrecept för oss.

Varm tack för ditt fina arbete som ordförande från kamraterna i föreningen.

Thomas Lindell

 

Välkommen

Välkommen till www.bodenartilleristen.se.

Facebook

 

Material för publicering på sidan skickas till Mats Johansson: [email protected]